Kalendár akcií 2014

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2014

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

2014

Dňa

Akcia

Usporiadateľ/

objednávateľ

Objednané

Poznámka

04.1.

Jubileum

 

Jana Tóthová

 

05/2013

KD Mlynský Sek

11.1.

Školský ples

 

ZRPŠ

 

11/2013

KD Mlynský Sek

25.1.

 

Prenájom

 

Helena Dikaszová

 

11/2013

KD Mlynský Sek

01.2.

Ples SČK

Oľga Rišková

11/2013

KD Mlynský Sek

08.2.

Maškarný ples

Anna Ondrisková

11/2013

KD Mlynský Sek

15.2.

 

Prenájom

 

Oľga Rišková

 

11/2013

KD Mlynský Sek

22.2.

 

Obecné fašiangy

 

Obec Lipová

 

11/2013

KD Mlynský Sek

01.3. Členská schôdza záhradkárov SZZ Lipová 01/2014 KD Mlynský Sek
01.3. Obecné fašiangy Obec Lipová 01/2014 KD Ondrochov
13.3. Prenájom Farský úrad 01/2014 KD Mlynský Sek
22.3. Prenájom Vlasta Gašparovičová 02/2014 KD Ondrochov
18.5. Prenájom Andrej Gál 01/2014 KD Mlynský Sek
16.7. Zdravotná prednáška očná optika 07/2014 zasadačka KD Lipová
23.8. Prenájom Jana Kečkéšová 03/2014 KD Mlynský Sek
25.8 Prednáška o ochrane zdravia MO SČK Lipová 08/2014 zasadačka KD Lipová
28.08 Prenájom Súkromná osoba 06/2014 KD Ondrochov
30.8. Svadba Miloš Hruška 06/2014 KD Mlynský Sek
30.8. Obecný guláš Obecný úrad 01/2014 KD Ondrochov
12.-13.9. Diskoshow OŠK Lipová 05/2014 KD Mlynský Sek
20.9. Jubileum Anna Kanásová 05/2014 KD Ondrochov
01.10. Zdravotná prednáška Očná optika 09/2014 zasadačka KD Lipová
04.10. Svadba Peter Bulla
09/2013 KD Mlynský Sek
10.-13.10. Regionálna výstava ovocia a zel. SZZ 02/2014 KD Mlynský Sek
10.-13.10. Prenájom SZZ 02/2014 KD Ondrochov
18.10. Prenájom Obec Lipová 07/2014 KD Mlynský Sek
18.10. Prenájom Ľubomír Puk 02/2014 KD Ondrochov
26.10. Jubilanti Obec Lipová 06/2014 KD Mlynský Sek
31.10. Prenájom Jaroslav Mačuga 09/2014 KD Ondrochov
08.11. Prenájom Súkromná osoba 01/2014 KD Mlynský Sek
09.11. Prenájom Tatiana Olvecká 09/2014 KD Mlynský Sek
15.11. Komunálne voľby Obec Lipová 07/2014 KD Mlynský Sek/Ondr.
22.11. Prenájom Katarína Žigraiová 07/2014 KD Mlynský Sek
22.11. 1. Katarínske rockovanie OZ Lipovian 10/2014 KD Ondrochov
28.-29.11. Katarínska diskotéka OŠK Lipová 11/2014 KD Mlynský Sek
05.-06.12. Mikuláš Obec Lipová 11/2014 KD Mlynský Sek
07.12. Prenájom Jozef Naď 11/2014 KD Mlynský Sek
26.12. Štefanská diskotéka OŠK Lipová 11/2014 KD Mlynský Sek
28.12. Prenájom p. Benčová 05/2014 KD Mlynský Sek
31.12. Prenájom OŠK Lipová 11/2014 KD Ondrochov
Rok 2015
10.01.15 Zábava ZRPŠ 09/2014 KD Mlynský Sek

24.01.15

Prenájom MS SČK 09/2014 KD Mlynský Sek
13.02.15 Maškarný ples p. Ondrisková 11/2014 KD Mlynský Sek
14.-15.02. Fašiangy Obec Lipová 11/2014 KD Mlynský Sek
02.05.15 Prenájom p. Barci 11/2014 KD Mlynský Sek
27.06.15 Prenájom Kajanovič 10/2014 KD Mlynský Sek