Pozvánka na výročnú členskú schôdzu záhradkárov

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 23. februára 2024 so začiatkom o 16:00 hod v Kultúrnom dome v Lipovej.

Program:

1. Zahájenie

2. Kontrola prijatých uznesení

3. Správa o činnosti za rok 2023

4. Správa o hospodárení za rok 2023

5. Plán činnosti na rok 2024

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

 

Počas schôdze bude možnosť zakúpiť si semená na jarnú výsadbu a členskú známku na rok 2024 v hodnote 6 Eur.

 

MVDr. Milan Kajan

Predseda ZO SZZ