Záhradkári bilancovali na Výročnej členskej schôdzi...

23.februára 2024 sa záhradkári v Lipovej stretli na Výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili aktivity v predchádzajúcom období.

V priebehu roka sa zúčastňovali rôznych akcií zameraných na dopestovanie vlastných zdravých výpestkov ovocia a zeleniny, na zveľaďovanie životného prostredia, boli súčasťou rôznych podujatí organizovaných Slovenským zväzom záhradkárov-AX Nitra, Jablko roka, Gardénia. V jesennom období sa pochválili svojimi celoročnými produktmi na Výstave ovocia a zeleniny.

Zároveň si pre budúce obdobie prijali ďalšie ciele ako získavanie nových členov, organizovanie odborných prednášok zameraných na ekologické pestovanie, postupné rozširovanie ovocného sadu v Základnej škole obohateného o nové perspektívne odrody ovocia. Poďakovanie patrí predsedovi ZO SZZ Lipová MVDr. Milanovi Kajanovi za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech udržateľnosti vidieka, výboru ZO a všetkým aktívnym členom, ktorí sa aktívne zapájali počas celého roka do jednotlivých aktivít. Aktívnymi členmi organizácie sú dlhé roky klienti ZSS "Lipka". Prítomných pozdravila starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká.

Fotky z Výročnej členskej schôdze si môžete pozrieť tu.