Záhradkári zveľaďovali ovocný sad a areál ZŠ

Záhradkári spolu s našimi členmi klientmi sociálneho zariadenia Lipka sa aktívne zúčastnili pri ošetrovaní stromov-okopávanie, prihnojovanie a aktuálne postreky. Zároveň boli doplnené chýbajúce opory pre lipky a ovocné stromky.Pri peknom počasí a malom občerstvení sme zažili príjemné popoludnie.

MVDr. Milan Kajan
predseda ZO SZZ Lipová

Fotky si môžete pozrieť tu.