Pozvánka na súťaž o najkrajšie jablko

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej dáva do pozornosti pestovateľom jabĺk

pozvánku na súťaž o najkrajšie jablko.

 

Najkrajšie JABLKO  regiónu Dolné Požitavie

ZO SZZ MAŇA organizuje súťaž o najkrajšie jablko Dolného Požitavia, ktorá sa uskutoční 7.októbra 2012 v Kultúrnom dome v Mani od 14 hodiny.

Príjem a evidencia vzoriek – piatok - 5.10. 2012 v Kultúrnom dome v Mani od 17:00 do 19:00 hodiny

Podmienky súťaže :

-        jedna vzorka pozostáva z troch jabĺk rovnakej odrody,(pokiaľ možno rovnakej veľkosti).

-        súťažia iba jesenné a zimné odrody.

-        odborná porota vyberie 10 najkrajších jabĺk, ktoré budú ocenené.

-        do poroty deleguje každá zúčastnená ZO jedného svojho zástupcu.

-        pracovné hodnotenie poroty sa uskutoční v sobotu 6.10.2012 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Mani

 

Pre verejnosť bude výstava otvorená v nedeľu 7.10.2012 od 14:00 do 18:00 h

Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v nedeľu o 16:00 h.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Výbor ZO SZZ v Mani

Info:   Ing. Peter Hudec - 0904 341 427    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.