Výstava ovocia a zeleniny v Lipovej 29.-30.9.2012

V dňoch 29. a 39. septembra 2012 sa v našej obci uskutočnila Výstava ovocia, zeleniny a kvetov za spolupráce obecného úradu, miestnych záhradkárov, viacerých občanov, materskej školy, základnej školy, Poľovníckeho združenia Javorina Lipová, Zariadenia sociálnych služieb Lipka a za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Našej výstavy sa zúčastnili aj vzácni hostia a to Ing. Jakubek - predseda Slovenského zväzu záhradkárov, Ing. Balažovič - predseda Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov, ktorí boli súčasne aj členmi poroty pri posudzovaní vystavených exponátov. Komisia bola pri posudzovaní 5 členná a ďalšími členmi boli - pani starostka – Bc. Ölvecká, Ing. Naď a MVDr. Kajan.

Vystavené exponáty sa hodnotili v týchto kategóriach:  jablko, hruška, kolekcia ovocia, kolekcia zeleniny, ostatné ako dekorácia exponátov, dekorácia kvetov, dekorácia lieskovín, kolekcia kvetov, kolekcia džemov, za kolekciu dodaných exponátov, cena za najkrajšiu dekoráciu tekvíc, ceny za podporu výstavy.

Výsledky umiestnenia v jednotlivých kategóriach:

jablko: Magdaléna Vrančíková, Dušan Koco, Jozef Kukela, Jaroslav Daniel, Peter Nosian

hruška: Juraj Bilický, Ivan Búda, MVDr. Milan Kajan

kolekcia ovocia: Marián Pilek, Ing. Jozef Naď, Juraj Kajanovič, Emil Srubek, Ing. Pavol Jakabovič

kolekcia zeleniny: Eleonóra Pistráková, Ján Letko, Milan Kajanovič, Jozef Teplý, Juraj Pilek

ostatné: ZSS Lipka – kolekcia dekorácií, kolekcia jabĺk Juraj Húdik – v záhrade u Kataríny Marenčákovej, Zuzana Procházková – dekorácia kvetov, Anna Kemeňová – dekorácia lieskovín, Štefan Švajda – kolekcia kvetov, Želmíra Močkorová – kolekcia džemov, za dodané exponáty: Jaroslav Tóth, Štefan Harmata, Daniel Trubinský, Terézia Kitleiová, Farský úrad Lipová, Karolína Blahová – dekorácia tekvíc, za podporu výstavy: poľovnícke združenie, ZŠ Lipová a MŠ Lipová.

Výstavy sa zúčastnilo 33 vystavovateľov, dodaných exponátov - vzoriek - bolo 170.

Počas výstavy Ing. Jakubek a obyvatelia zariadenia Lipka vysadili  v areály zariadenia na políčku niekoľko desiatok sadeníc ríbezlí, podpníkov jabloní a okrasných drevín, ktoré sa budú na jar očkovať a vysádzať. V priebehu soboty boli aj ukážky rezu ovocných stromov v 3 záhradách.

Výstava mala priaznivý ohlas účastníkov, nadviazali sa nové priateľstvá, vymenili sa vzájomné skúsenosti pri pestovaní ovocia a zeleniny v našej obci, boli vybrané exponáty jabĺk, ktoré sa budú vystavovať na Požitavskej výstave v Mani  dňa 7. októbra 2012.

 

Fotografie z výstavy si pozrite tu:

Báseň o Lipovej od predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka