Ukážka letného rezu ovocných stromov v podaní Ing. Jakubeka

Druhý júnový týždeň v rámci svojich pracovných povinností sa predseda Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduard Jakubek zdržiaval v Nitre a keďže z Nitry do našej obce nie je ďaleko, v rámci dobrých partnerských vzťahov s obcou, záhradkármi a zariadením „Lipka“ navštívil aj našu obec.

 

Dopoludnia trávil čas v zariadení „Lipka“ medzi „chalanmi“, s ktorými spolu založil v ich areáli stromovú škôlku a tak spolu „popracovali“ na jej zveľadení.  Popoludní už prednášal lipovským záhradkárom o letnom reze ovocných drevín a na stretnutí so starostkou obce prejednali niektoré spoločné projekty v rámci Agrokomplexu Nitra či Regionálnej výstavy ovocia a zeleniny, ktorá tento rok bude v Lipovej.  Predseda ZO SZZ v Lipovej MVDr. Milan Kajan bol odcestovaný a tak si ďalšie spoločné stretnutie naplánovali na júl 2014. Výsledkom jednania bola myšlienka zaujímavého projektu pre lipovskú školu i škôlku a jeho konkrétnejšie kontúry budú riešiť v lete za účasti  riaditeľky ZŠ, MŠ a výboru ZO SZZ.

Fotky z ukážky si môžete pozrieť tu.