Výstava ovocia a zeleniny v Lipovej 29.-30.9.2012

V dňoch 29. a 39. septembra 2012 sa v našej obci uskutočnila Výstava ovocia, zeleniny a kvetov za spolupráce obecného úradu, miestnych záhradkárov, viacerých občanov, materskej školy, základnej školy, Poľovníckeho združenia Javorina Lipová, Zariadenia sociálnych služieb Lipka a za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Čítať ďalej: Výstava ovocia a zeleniny v Lipovej 29.-30.9.2012

Pozvánka na súťaž o najkrajšie jablko

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej dáva do pozornosti pestovateľom jabĺk

pozvánku na súťaž o najkrajšie jablko.

Čítať ďalej: Pozvánka na súťaž o najkrajšie jablko

Pozvánka na Výstavu ovocia a zeleniny 29.9. - 30.9.2012

Pre náhľad pozvánky klikni na "Čítaj ďalej"

Čítať ďalej: Pozvánka na Výstavu ovocia a zeleniny 29.9. - 30.9.2012

Báseň o Lipovej od predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka

LIPOVÁ

 

 

„V Lipovej som rástol, v Lipovej som žil,

vďaka tomu, kto ma s láskou zasadil.“

„Každý strom nám povie, ako sa dnes má,

listami zašumí, kto mu lásku dá.“

Čítať ďalej: Báseň o Lipovej od predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka

Výzva pre občanov

Prispejte k úspešnému priebehu Výstavy ovocia zeleniny a kvetov v Lipovej darovaním Vami dopestovaných exponátov na pripravovanú výstavu. Výstavné exponáty môžete nosiť do Kultúrneho domu v Lipovej počas celého dňa v piatok 28. 09. 2012.