Príroda ešte spí zimným spánkom, nie však lipovskí záhradkári...

ZO SZZ v Lipovej pripravila pre svojich členov, ale aj pre záujemcov o členstvo v ZO SZZ na 20. februára 2013 (t. j. streda) zaujímavé podujatia. Dopoludnia si všetci, ktorí majú záujem, môžu pozrieť strihanie stromkov v podaní predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka v záhrade Ing. Vladimíra Pistráka, Ondrochov 479, a u Štefana Švajdu, Mlynský Sek 329. Presný čas praktickej ukážky rezu stromov bude oznámený v miestnom rozhlase .

Čítať ďalej: Príroda ešte spí zimným spánkom, nie však lipovskí záhradkári...

Predsilvestrovská veselica 29.12.2012

Dňa 29. decembra 2012 usporiadali ZO SZZ v Lipovej a poľovné združenie Javorina Lipová pred silvestrovskú veselicu v sále Kultúrneho domu v Lipovej. Prítomných privítali predsedovia obidvoch organizácií - MVDr. Milan Kajan a JUDr. Dušan Šenkárik. V tombole ako inak bolo možné vyhrať okrem iných zaujímavých cien zajaca, bažanta, chutné jabĺčka, ovocné šťavy, všetko, čo symbolizuje práve záhradkárov a poľovníkov. Nechýbala ani harmonika a veselilo sa do skorého rána.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.

Predsilvestrovská veselica

Vážení občania, záhradkári a poľovníci v Lipovej dávajú do pozornosti, že usporiadajú predsilvestrovskú veselicu, v sobotu 29.12.2012 so začiatkom o 19.00 h v KD Lipová.

Čítať ďalej: Predsilvestrovská veselica

Predsilvestrovská veselica - posledná možnosť zakúpenia lístkov

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti, že lístky na tohtoročnú Predsilvestrovskú veselicu, ktorá sa bude konať dňa 29.12.2012 so začiatkom o 19.00 h v KD Lipová, si môžete zakúpiť do 28.12.2012 do 9.00 h, u pána Milana Kajana na tel. č. 0903 793 193, prípadne osobne v kancelárii obecného úradu.

Pre viac informácií o podujatí kliknite na tento odkaz

Pozvánka

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Čítať ďalej: Pozvánka