ZPOZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej uznesením OZ  číslo 12/2011 zo dňa 17.2.2011

schválilo nové zloženie Zboru pre občianske  záležitosti pri Obecnom úrade v Lipovej:

Predseda : Mgr. Jozef Hlavatý

členovia: Mgr. Martina Puková

Monika Oremusová

Eva Bolchová

Náplňou ZPOZ- u  v obci je organizovanie  rôznych obecných slávností ako sú najmä  uvítanie novorodencov do života, slávnostný zápis jubilantov, Deň matiek,  atď.

 

 

 

ZPOZ v mesiaci jún pripravuje uvítanie novorodencov do života. Každý novorodenec dostane od obce príspevok 50 EUR.

Zoznam novorodencov

Šilhavíková Simona,  nar. 20.10.2010

 

Mikušová Nina,  nar. 20.10.2010

 

Nagyová Kristína, nar. 2.11. 2010

 

Dojčan Denis, nar. 21.12.2010

 

Ciroková Michaela, nar. 14.12. 2010

 

Kopáčová Sophia, nar. 11.1. 2011

 

Jenigár Štefan, nar. 6.3. 2011

 

Sovičová Michaela, nar. 22.4. 2011

 

Humelič Adam, nar. 29.4. 2011

 

Nela Hlboká, nar. 10.5. 2011