Poriadok bohoslužieb od 05.12. 2011 do 11.12. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 05.12. 2011 do 11.12. 2011

Stretnutie s Mikulášom 05.12.2011

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom 05.12.2011

Dobrovoľný odber krvi

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční dobrovoľný odber krvi a to 12. decembra 2011. Dobrovoľní darcovia krvi nech sa prihlásia u Bc. Oľgy Riškovej alebo na Obecnom úrade. Zraz darcov bude 12. decembra 2011 o 08:00 hodine pred Obecným úradom.

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2011/9

Lipová, 23. 11. 2011

Pozvánka

Čítať ďalej: Pozvánka na 9. zasadnutie OZ v Lipovej

Zber separovaného odpadu 07.12.2011

Oznamujeme občanom, že dňa 07.12.2011 sa bude konať zber vriec separovaného odpadu.

Uvítanie novorodencov 20.11.2011

V nedeľu 20.11.2011 sa uskutočnilo uvítanie novorodencov do života. Slávnosti sa zúčastnilo šesť novorodencov so svojimi rodičmi. Kultúrny program zabezpečila pani učiteľka z MŠ, Viktória Malíková.

 

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov 20.11.2011

Poriadok bohoslužieb od 21. 11. 2011 do 27. 11.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 21. 11. 2011 do 27. 11.2011

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2011/8

Lipová, 14. 11. 2011

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

ktoré sa uskutoční dňa 18. novembra 2011 o 17. h. v KD Lipová

Čítať ďalej: Pozvánka na 8. zasadnutie OZ v Lipovej

Poriadok bohoslužieb od 14.11. do 20.11. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 14.11. do 20.11. 2011