Smútočné oznámenie - Zuzana Chovancová

Čítať ďalej: Smútočné oznámenie - Zuzana Chovancová

Poriadok bohoslužieb od 11.12. do 17.12.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 11.12. do 17.12.2023

Pozvánka na koncert Tinti Linti

Čítať ďalej: Pozvánka na koncert Tinti Linti

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová 14.12.2023

Čítať ďalej: Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová 14.12.2023

Do Lipovej opäť zavítal Mikuláš...

Mikuláš do okien nazerá, na dobré deti pozerá. Okolo Mikuláša veľa detí, každému balíček delí. Mikuláš sa pýta?: „Bolí ste dobré celý rok? To je k darom prvý krok.“ „ Snažili sme sa dobré byť, všetkých ľudí potešiť“. „To ja teda radosť mám, balíčky Vám odovzdám. Keď budete poslúchať, ja budem rád, na rok všetkým deťom balíčky zas prídem dať“.

Čítať ďalej: Do Lipovej opäť zavítal Mikuláš...

Mikuláš dnes navštívil materskú školu...

6. decembra 2023 sa deti prebudili do zasneženého rána. Práve keď sa Mikuláš chystal navštíviť lipovskú materskú školu. Brodil sa snehom a závejmi, ale prišiel načas. Detičky v Materskej škole v Lipovej netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša a veru mali preňho nacvičené krásne pesničky a básničky. Mikuláš ich odmenil velikánskymi balíčkami plnými sladkostí.

Video z fotiek si môžete pozrieť tu.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Pozvánka na Vianočné dielničky a burzu

Čítať ďalej: Pozvánka na Vianočné dielničky a burzu

Poriadok bohoslužieb od 04.12. do 10.12.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 04.12. do 10.12.2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok roku 2024

Čítať ďalej: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok roku 2024