Zbery odpadu v mesiaci september

Oznamujeme občanom, že 5.9.2012 sa bude konať zber vriec separovaného odpadu. Dňa 6.9.2012 sa v obci uskutoční zber elektroniky, pneumatík a starého textilu. V rámci jesennej zmeny sa 11.9.2012 uskutoční zber veľkoobjemového odpadu tak, ako tento zber prebiehal aj počas tohtoročnej jarnej zmeny.

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2012 – 17

Lipová, 28. 08. 2012

 

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 6. septembra 2012, t. j. štvrtok, o 17.30 h do KD Lipová.

Čítať ďalej: Pozvánka na 17. zasadnutie OZ v Lipovej

Zahájenie školského roka 2012/2013

3. septembra 2012 sa otvorili školské brány aj v ZŠ Lipová a v MŠ Lipová. MŠ v Lipovej bude v tomto školskom roku navštevovať 29 detí. Do ZŠ nastúpilo celkovo 67 detí, z toho bolo 10 prváčikov. Novoupravený areál ako aj slávnostná „pasovačka“ prvákov boli príjemným prekvapením pre rodičov i žiakov.

Čítať ďalej: Zahájenie školského roka 2012/2013

Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012

1. septembra 2012 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil 1. ročník lipovského behu „Ozlomkrk“, ktorého sa zúčastnilo 6 detských bežcov a 27 dospelých. Aj keď počasie nebolo práve najvľúdnejšie, podľa vyjadrenia bežcov jemný dáždik nikomu nevadil.

Čítať ďalej: Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012

Výsledková listina behu "Ozlomkrk" v Lipovej

Výsledková listina behu "Ozlomkrk" v Lipovej dňa 1.9.2012

 

Čítať ďalej: Výsledková listina behu "Ozlomkrk" v Lipovej

Uvítanie novorodencov 29.08.2012

Dňa 29. augusta 2012 sa v obci konalo slávnostné uvítanie novorodencov do života, a to:

- Anna Koláriková

- Alex Tamaškovič

- Miroslav Borovica

- Timotej Búda

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov 29.08.2012

Poriadok bohoslužieb od 03. 09. 2012 do 09. 09. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 03. 09. 2012 do 09. 09. 2012

Oznam o prerušení elektrickej energie

Západoslovenská energetika a. s. oznamuje občanom, že dňa 19. 09. 2012 v čase od 09.00 do 13.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Ondrochov.

Príhovor starostky obce k zahájeniu školského roka 2012/2013

Vážení pedagógovia, zamestnanci školy, hostia, rodičia, milí žiaci, vážení prítomní

Pred nedávnom sme sa rozchádzali na prázdniny, a už sa opäť roztáča kolotoč ďalšieho školského roka. Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda a už je tu september so svojou slávnostnou atmosférou. Dúfam, že ste si počas prázdnin a dovoleniek dobre oddýchli, užili si krásy leta a načerpali veľa síl a elánu do nového školského roka.

Čítať ďalej: Príhovor starostky obce k zahájeniu školského roka 2012/2013