Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s §81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Východiskom pri spracúvaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb  NSK je analýza poskytovaných služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem a poskytovateľov v územnom obvode samosprávneho kraja, ktorá bude vypracovaná na základe vyplnených dotazníkov. Chceme  požiadať obyvateľov o vyplnenie elektronického dotazníka do 29. júla 2019. Dotazník je určený pre občanov, ktorí sociálne služby už poberajú, alebo by ich potrebovali, ale rovnako hodnotné budú aj postrehy blízkych, ktorí sa o svojich odkázaných príbuzných starajú sami doma. Nájdete ho na tomto linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform

alebo na stránke NSK v časti o dopracovaní koncepcie:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11070

Za spoluprácu vopred ďakujeme.