Vám, milí jubilanti,

v mene svojom a v zastúpení našej obce chcem v tento slávnostný deň poďakovať za vašu celoživotnú prácu a zaželať z celého srdca, aby ste veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými.

Týmito slovami sa prihovorila starostka obce jubilantom našej obce na spoločnej oslave narodenín, ktorá sa konala v nedeľu 20. 10. 2019 v sále kultúrneho domu. Podujatím sprevádzal predseda ZPOZ-u pri OZ Lipová Mgr. Jozef Hlavatý, hosťami podujatia bol poslanec NR SR a podpredseda NSK Marián Kéry a poslankyňa NSK Helena Bohátová. Slávnostný program obohatili spevom a krásnymi veršíkmi deti Adelka Čviriková a Nelka Hlboká, rovesníčka Františka Gašparíková s hudobným doprovodom Alenky Banásovej a v ľudovom tóne zahrala záhradkárska kapela Lipovčanka. Na podujatí zabávala prítomných hudobná skupina Zunaband z Topoľčian. Po zápise jubilantov do pamätnej knihy obce, prevzatí darčekov  a slávnostnom prípitku bolo podávané bohaté občerstvenie. Dúfame, že sa našim jubilantom páčilo.

Fotky si môžete pozrieť tu.