Nahlasovanie občanov na prenosnú volebnú schránku pre voľby do národnej rady SR - 29.02.2020

Vážení občania!

Voľby do národnej rady SR sa budú konať v sobotu 29. februára 2020 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.