Staviame my máje...

1. máj - Sviatok práce oslavoval do tohto roka takmer celý svet. Či už to boli honosné oslavy a sprievody na pripomienku udalostí minulého storočia – Sviatok práce, alebo len kľudné užívanie si voľna a slnečných lúčov. Pre mnohých je prvý máj oslavou lásky, neúprosne spätý s bozkom pod rozkvitnutou čerešňou. Tento rok vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadne koronavírusu a s tým prijatých opatrení naši pracovníci obce postavili v oboch častiach máj, aby sme si túto peknú tradíciu pripomenuli takto, nakoľko je zakázané sa zhromažďovať a uskutočňovať verejné podujatia. Chceme Vám odporučiť, aby ste si so svojimi rodinkami užili tohtoročné tri prvé májové dni voľna. Nech sa už rozhodnete tento čas s rodinou akokoľvek, majte pekný Prvý Máj.