Deň matiek a deň rodiny

Druhá májová nedeľa patrí matkám na celom svete. Dovoľte mi, milé naše lipovské mamy a staré mamy ako starostke obce Lipová vyjadriť vám úctu a vďaku za vaše materstvo. Vaši najbližší tak isto urobia slovom, gestom, pohľadom, darom -  v druhú májovú nedeľu. Ja tak činím dnes v tomto širšom, verejno-spoločenskom okruhu. Lebo hoci je materstvo a výchova detí putom, ktoré spája predovšetkým členov rodiny, zároveň je to najcennejší dar, ktorý rodina dáva spoločnosti. Zrodom nového života a výchovou svojich detí ste obdarovali nielen seba a svoju rodinu, ale nás všetkých – našu obec. Mama - to najkrajšie, čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť ešte prv než vieme chodiť. Mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život. Šťastní sú tí, ktorí majú mamu, majú ku komu ísť. Ak človek stratí mamu, potom pochopí pravý význam tohto slova. Má len jedno srdce, v ktorom je však dosť miesta pre lásku, ktorú môže prijímať či rozdávať všetkým, čo o ňu stoja. Ma len dve ruky, ale objíma všetkých. Lásku, ktorú nám dáva a celý život rozdáva plným priehrštím, prijímame s takou samozrejmosťou ako každodenný chlieb. Matka nás učí milovať sa navzájom, všímať si ľudí okolo seba, nebyť ľahostajným voči ľudským bolestiam a vedieť odpúšťať ľudské slabosti. K dnešnému sviatku Vám, milé mamy a staré mamy želám veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí. Prajem Vám , aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás. Aby ste milovali a boli milované. Aby ste nikdy nemali dôvod pre slzy, ale len pre úsmev. Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro. Aby ste boli istotou vašich domovov a rodín, aby ste boli hrdé na to, že ste matkami. Na záver posielam pozdrav všetkým mamám do neba, pretože za materinské srdce vo svete náhrady niet.

 

Keď hovoríme o matkách, žiada sa mi hovoriť aj o deťoch a otcoch. Chcela by som pripomenúť aj ďalší milý sviatok Deň rodiny – 15. máj a v tejto súvislosti   vyzdvihnúť význam slov  mama, otec, ktorí pri výchove detí vynakladajú obrovské úsilie a v mene tohto poslania obetujú nielen svoj voľný čas, ale aj svoje zdravie, ba i vlastný život. Rodina je sila, ktorá nás vždy podporí, preto si ju treba vážiť, nájsť odvahu povedať rodičom „Mám Vás rád“, „Mám Vás rada“, „Ďakujem“. Otec, mama a deti -všetci spolu tvoria rodinu. Kiež sú naše rodiny dobrými stromami, ktoré rodia dobré ovocie. Po ovocí poznáte stromy, podľa šľachetnosti zasa nás ľudí, naše rodiny. K obom májovým sviatkom želám našim lipovským rodinám veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie snov a nádejí. K dnešnému sviatku Vám želám veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí.

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce Lipová