Záhradkári opäť v akcii

Po nútenej prestávke sa naši záhradkári znovu stretli v areáli Základnej školy pri úprave ovocného sadu a ovocnej škôlky.

Vykonali letný rez ovocných stromkov, ktoré už v tomto roku prinášajú prvé ovocie, upravili priestory okolo sadeníc lipiek, višní. drienok, aby mohli byť na jeseň pripravené k výsadbe v našich záhradách. Pokosenú trávu a ostatný biologický materiál poodnášali na kompostovisko v areáli ZŠ.

Do úpravy bylinkového kopčeka sa zapojili aj žiaci ZŠ.
Pri zveľaďovaní a úprave okolia budeme pokračovať aj v ďalších dňoch...
MVDr. Milan Kajan predseda ZO SZZ Lipová