Pozvanie na MDD 2014 v Lipovej

Túto sobotu a nedeľu usporiada Obec Lipová  v oboch častiach našej obce oslavy Dňa detí. 31.5.2014 / v sobotu/  oslávime Deň detí v Ondrochove a 1. júna 2014 / v nedeľu / zasa v Mlynskom Seku. Začiatok podujatia v sobotu aj v nedeľu je o 14.00 h. Tešíme sa na Vás.

Čítať ďalej: Pozvanie na MDD 2014 v Lipovej

Pozvánka na 41. mimoriadne zastupiteľstvo OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Čsílo:79/2/2014-41                                                                          Lipová, 19. 5. 2014

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 41. mimoriadne zastupiteľstvo OZ Lipová

Pozvánka na 39. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2014-39                                                                           Lipová, 24. 03. 2014

Čítať ďalej: Pozvánka na 39. zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na 40. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Lipová, 8. 4. 2014

Pozvánka

 

podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

na požiadanie skupiny poslancov

Čítať ďalej: Pozvánka na 40. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na burzu kníh pre deti a dospelých

Čítať ďalej: Pozvánka na burzu kníh pre deti a dospelých