Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.03.2014

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Lipová, 13. 03. 2014

Pozvánka

podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

na požiadanie skupiny poslancov

Čítať ďalej: Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.03.2014

Stretnutie záujemcov o stolný tenis

Oznamujeme záujemcom o stolný tenis, že stretnutie záujemcov bude bývať v utorok a vo štvrtok o 18:00 hod. v KD Lipová. Stretnutie 18.03.2014 sa neuskutoční z dôvodu konania mimoriadneho zasadnutia OZ.

Pozvánka na 37. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2014-37                                                                           Lipová, 17. 01. 2014

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

Čítať ďalej: Pozvánka na 37. zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na obecné fašiangy

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné fašiangy

Valentínsky ples darcov krvi

Pre náhľad pozvánky klikni na "Čítaj ďalej".

Čítať ďalej: Valentínsky ples darcov krvi