Pozvánka na Silvester 2013

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Silvester 2013

Pozvánka na Vianočnú besiedku

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Vianočnú besiedku

Pozvánka na cimbalovú muziku

Čítať ďalej: Pozvánka na cimbalovú muziku

Mikuláš v Lipovej

Čítať ďalej: Mikuláš v Lipovej

Pozvánka na 34. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2013- 34                                                                                                       Lipová, 11. 11. 2013

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 34. zasadnutie OZ Lipová