Stretnutie záhradkárov s Ing. Eduardom Jakubekom 02.05.2013

Dňa 2. mája 2013 zavítal do našej obce predseda SZZ Ing. Eduard Jakubek, ktorý pri tejto príležitosti predviedol ukážku očkovania ovocných stromov v záhrade u pána MVDr. Milana Kajana a v popoludňajších hodinách poskytoval odborné poradenstvo z oblasti rezu stromov a ich očkovania v zasadačke KD Lipová.

Čítať ďalej: Stretnutie záhradkárov s Ing. Eduardom Jakubekom 02.05.2013

Pozvánka na 4. Požitavskú výstavu vín 2013

Pre náhľad pozvánky klikni na "Čítaj ďalej".

Čítať ďalej: Pozvánka na 4. Požitavskú výstavu vín 2013

Príroda ešte spí zimným spánkom, nie však lipovskí záhradkári...

ZO SZZ v Lipovej pripravila pre svojich členov, ale aj pre záujemcov o členstvo v ZO SZZ na 20. februára 2013 (t. j. streda) zaujímavé podujatia. Dopoludnia si všetci, ktorí majú záujem, môžu pozrieť strihanie stromkov v podaní predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka v záhrade Ing. Vladimíra Pistráka, Ondrochov 479, a u Štefana Švajdu, Mlynský Sek 329. Presný čas praktickej ukážky rezu stromov bude oznámený v miestnom rozhlase .

Čítať ďalej: Príroda ešte spí zimným spánkom, nie však lipovskí záhradkári...

Ukážka rezu stromov s Ing. Eduardom Jakubekom 20.2.2013

Dňa 20.2.2013 sa uskutočnilo podujatie pre lipovských záhradkárov. Obec navštívil predseda Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduard Jakubek z Prešova, ktorý predviedol v oboch častiach obce praktické ukážky rezu stromov a taktiež navštívil ZSS „Lipka“. Popoludní o 16:00 hod boli spolu s predsedom OV SSZ Ing. Petrom Balažovičom hosťami na výročnej ZO SSZ v Lipovej. Súčasťou výročnej schôdze bol predaj semien, beseda z Ing. Jakubekom a záhradkári si na záver stretnutia zaspievali hymnu lipovských záhradkárov. Podujatie sa nieslo v priateľskej, príjemnej atmosfére.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť  tu.

Predsilvestrovská veselica 29.12.2012

Dňa 29. decembra 2012 usporiadali ZO SZZ v Lipovej a poľovné združenie Javorina Lipová pred silvestrovskú veselicu v sále Kultúrneho domu v Lipovej. Prítomných privítali predsedovia obidvoch organizácií - MVDr. Milan Kajan a JUDr. Dušan Šenkárik. V tombole ako inak bolo možné vyhrať okrem iných zaujímavých cien zajaca, bažanta, chutné jabĺčka, ovocné šťavy, všetko, čo symbolizuje práve záhradkárov a poľovníkov. Nechýbala ani harmonika a veselilo sa do skorého rána.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.