Spevy domova

V utorok 17.10.2017 Lipová privítala 5 speváckych súborov seniorov - z Nových Zámkov a okolitých obcí – Jatov, Komjatice, Trávnica, Zemné a tanečný súbor z Palárikova. Našu obec reprezentovala záhradkárska kapela Lipovčanka. Podujatie bolo organizované  OO JDS Nové Zámky.

Do obce zavítali viacerí hostia - poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková,  predstavitelia VÚC Nitra, okresní činitelia, primátori a starostovia. Sálou kultúrneho domu zneli „Spevy domova“ – taký bol aj názov 11. ročníka Okresnej prehliadky súborov seniorov okresu Nové Zámky. Veľká vďaka patrí  Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovenku v Lipovej, PZ Javorina  a obecnému úradu. Na záver podujatia si všetci účastníci prehliadky zaspievali seniorskú hymnu „Zahučali hory“ . Čerešničkou na torte bolo vystúpenie primátora Nových Zámkov Mgr. art. Otokara Kleina s piesňou „Najkrajší kút v šírom svete“.

 

 

Spev zbližuje ľudské duše,

rozhojdáva ľudské srdcia

spoločným rytmom, preto je

nádhernou ľudskou činnosťou.

 

Fotky si môžete pozrieť tu.

Amatérske video zo Spevov domova si môžete pozrieť tu.

Vysielanie v Novozámockej televízii: Spevy domova.