V nedeľu privítame v KD jubilantov našej obce

V nedeľu 22.10.2017 o 15:00 hod sa tešíme na našich jubilantov v sále KD. V rámci mesiaca úcty k starším privítame 84 jubilantov na slávnostnom posedení spojenom so zápisom jubilantov do pamätnej knihy obce Lipová. Kultúrny program pre našich oslávencov si pripravili žiaci základnej školy Lipová a záhradkárska kapela Lipovčanka. Každý z jubilantov je pozvaný aj so svojím najbližším, jednoducho s niekým, s kým chce tieto krásne okamihy prežiť. Zoznam jubilantov ...