Oznámenie o doručení Zámeru "Výkrm ošípaných farma Lipová"

Obec Lipová informuje občanov o doručení Zámeru „Výkrm ošípaných farma Lipová“ ktorý predkladá navrhovateľ TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra na pripomienkovanie občanov.

 

Adresa zverejnenia Zámeru „Výkrm ošípaných farma Lipová“

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/vykrm-osipanych-farma-lipova-

 

Dokument je zverejnený v elektronickej podobe aj na webovej stránke obce Lipová www.lipova.eu a môžete do neho nahliadnuť aj na Obecnom úrad v Lipovej počas pracovnej doby.

Písomné stanoviská občanov je možné podať na Obecný úrad v Lipovej do 28.02. 2018.

 

Dátum zverejnenia: 07.02.2018

Dátum zvesenia:     ...................

Za Obecný úrad Lipová:                                                                                                                                                 Ing. Lenka Letková