Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci marec 2018 bude nasledovne:

stredu 14.03.2018 od 13:30 do 15:30 h

stredu 21.03.2018 od 13:30 do 15:30 h

stredu 28.03.2018 od 13:30 do 15:30 h