Čipovanie nádob na komunálny odpad

Dňa 25.4.2024 sa v obci Lipová začína čipovanie smetných nádob. Označenie nádob elektronickým čipom bude realizovať firma Brantner v spolupráci s obecným úradom. Žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili pred svoje domy a ponechali ich tam do doby začipovania a zberu odpadu.

Smetná nádoba na čipovanie musí byť plastová. V prípade, že nemáte plastovú nádobu, môžete si ju zakúpiť za 27,00 € na obecnom úrade. Poškodené nádoby nezačipujeme, ani nádoby, ktoré na čipovanie nie sú vhodné a čipovanie sa uskutoční dodatočne po výmene smetnej nádoby.

 

V nehnuteľnostiach, v ktorých bývajú viaceré rodiny a majú oddelené smetné nádoby, žiadame o označenie nádob menom, aby sme vedeli nádoby zaevidovať samostatne.

Smetné nádoby môžu byť plné alebo prázdne. pokiaľ chcete aby vám čiastočne naplnenú nádobu nevysýpali a chcete ju len začipovať, označte ju nápisom „Nevysýpať“. V prípade, že budete chcieť začipovať ďalšiu nádobu, toto bude možné po prvom kole začipovania a túto skutočnosť nahláste na obecný úrad. Následne Vám oznámime termín dodatočného čipovania.

Každá domácnosť v časti Mlynský Sek  obdrží na víkend prípis z obecného úradu s oznámením počtu čipovaných nádob v prvom kole pre danú domácnosť.

V prípade, že firma Brantner nestihne začipovať smetné nádoby v celej časti Mlynský Sek, dokončí čipovanie pri ďalšom zbere 09.05.2024.