Hurá na prázdniny 2018

Dovoľte mi zaželať krásne letné dni plné pohody, deťom radostné prázdniny, všetkým plnohodnotne strávené letné dni. Nezabudnite na opatrnosť, aby sme sa v septembri zišli oddýchnutí a plní elánu. Ďakujem pedagogickým pracovníkom a ostatným zamestnancom základnej i materskej školy, ako aj rodičom a žiakom za výborne zvládnutý školský rok 2017/2018 v našej obci.

starostka obce

Fotky - Rozlúčka v MŠ

Fotky - Rozlúčka v ZŠ