Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...

V dňoch 14 a 19. augusta 2018 sa naši záhradkári už po 4.krát zúčastnili na  celoslovenskej výstave "Ovocie a zelenina roka". Zároveň sme zabezpečili aj dovoz a inštaláciu výpestkov zo 4 Základných organizácií v rámci okresu Nové Zámky.

Spolu s nami sa na výstave zúčastnilo aj Zariadenie sociálnych služieb "LIPKA" Lipová s prezentáciou svojich vlastných výpestkov a dekorácií.

Našu základnú organizácia svojimi výpestkami reprezentovali:
Štefan Harmata
Ing. Anton Bielik
Ján Letko
Karol Keméň
MVDr.Milan Kajan
Juraj Kajanovič
V priebehu vyhodnotenia svojim vystúpením si  záhradkárska kapela Lipovčanka získala uznanie prítomných  a obohatila  pekný zážitok z výstavy.
Zariadenie sociálnych služieb "LIPKA" Lipová sa umiestnilo na 3.mieste v súťaži o Najkrajšiu kolekciu.

 

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.