Pracovná ponuka - učiteľka do MŠ

Obec Lipová prijme učiteľku na zastupovanie do materskej školy v Lipovej. Bližšie informácie získate u starostky obce v pracovných dňoch, alebo na telefónnom čísle: 0911 963 683.