Výstava ovocia a zeleniny 2018

ZO SZZ Lipová zorganizovala aj v tomto roku tradičnú „Výstavu ovocia , zeleniny a kvetov“. Na slávnostnom vyhodnotení vystúpila aj starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká, ktorá poďakovala záhradkárom za to, že nadväzujú na tradície záhradníctva v obci, podporujú rozvoj vidieka a poctivou prácou  vytvárajú  kvalitné úžitkové a okrasné záhrady.

Zvlášť poďakovala predsedovi ZO SZZ v Lipovej MVDr. Milanovi Kajanovi, že organizuje pre svojich členov prednášky a semináre s profesionálnymi odborníkmi, sprostredkúva verejnosti ich skúsenosti. Svojimi aktivitami spolupôsobí pri vytváraní dobrých susedských vzťahov a formovaní spoločenského života v obci. Na výstave sa prezentovalo 26 záhradkárov, všetci boli ocenení za krásne plody zo svojich záhrad. Výstavu podporili peknými a kreatívnymi „kolekciami“ deti MŠ, žiaci ZŠ a klienti ZSS Lipka. Výstava opäť raz vytvorila tesnejšie vzťahy záhradkárov, školy a zariadenia sociálnych služieb v obci a určite naštartuje ďalšie pekné spoločenské akcie.

 

Aj na tejto výstave opäť podľa začatej minuloročnej tradície sme uviedli do radov záhradkárov nového  najmladšieho záhradkára Nicolasa Donelyho, ktorému lásku k záhrade, k prírode vštepujú nielen jeho rodičia, ale predovšetkým deduško Janko Letko, ktorý má už dvoch malých záhradkárov - svojich vnukov. Rok „trónil“ v roli najmladšieho záhradkára Filipko Letko a na tejto výstave túto pozíciu symbolicky odovzdal svojmu bratrancovi Nicolasovi a pomohol mu obliecť si tričko záhradkára lipovskej organizácie. Veríme, že „malých“ záhradkárov bude každoročne pribúdať a na budúcej výstave odovzdáme záhradkárske tričká ďalším, ktorí prejavia záujem o záhradkárstvo. Za krásne plody zo záhrad ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 2018 v Lipovej. Sú to:

1. Ing. Milan Bako                                                  16. Peter Nosian

2. Bc. Henrich Barci                                                17. Juraj Pilek

3. Dušan Bohdal                                                     18. Emil Srubek

4. Adriana Donely                                                   19. František Szabo

5. Štefan Harmata                                                   20. Štefan Švajda

6. Viola Hlavačková                                                  21. Jozef Teplý

7. MVDr. Milan Kajan                                                22. Jaroslav Tóth

8. Juraj Kajanovič                                                     23. Tibor Villém

9. Anna Keméňová                                                   24. Ján Vrančík

10. Jozef Kočiš                                                         25. Magdaléna Vrančíková

11. Jozef Kúkela

12. Ján Letko

13. Peter Letko

14. Daniel Mikulec

15. Mária Nagyová

 

Ďalším milým spestrením tejto výstavy bolo symbolické „odovzdanie medaily“ držiteľovi 1. ceny za najkrajšie jablko regiónu za rok 2018 p. Štefanovi Švajdovi, ktorý toto ocenenie získal na Regionálnej výstave Jablko a hruška 2018 v Palárikove za odrodu „Šampión“. Srdečne blahoželáme. Našu Základnú organizáciu záhradkárov reprezentovali s počtom 31 vzoriek: Štefan Švajda, Peter Nosian, Jozef Kočiš, Ján Vrančík, Ivan Négli, Peter Letko, Terézia Kitleová, MVDr. Milan Kajan, Daniel Mikulec, Ivan Búda. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu obce.

 

Fotky z výstavy si môžete pozrieť tu.