Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Prestrihnutím stuhy a prvým výkopom do bránky sme 4.10.2018 slávnostne otvorili a uviedli do prevádzky nové multifunkčné ihrisko pre všetky vekové kategórie v našej obci. Náš pán farár multifunkčné ihrisko požehnal a pripomenul žiakom i ostatným prítomným, že je podstatné upevňovanie nielen fyzickej kondície, ale nesmieme zabúdať ani na náš duchovný rozvoj.

Pani starostka poprosila žiakov, mládež, aby pristupovali k ihrisku ako k darčeku, ktorý dostanú od rodičov, aby si ho vážili a zveľaďovali a nebáli sa upozorniť toho, kto tento dar bude ničiť. Nech nám multifunkčné ihrisko dlhé roky slúži. Ďakujem touto cestou poslancom obecného zastupiteľstva za podporu, pánovi Štefanovi Harmatovi za dozorovanie stavby, technickým pracovníkom obecného úradu a zhotoviteľovi za odvedenú prácu.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska si môžete prečítať tu.