Vydávanie voličských preukazov pre voľby prezidenta SR 2019

Obec Lipová v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorá je nasledovná :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odporúčame do predmetu správy uviesť: Voľby prezidenta SR 2019 - voličský preukaz

Obecný úrad Lipová informuje voličov –  záujemcov o vydanie hlasovacieho preukazu na Voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019, že o vydanie voličského preukazu môžu požiadať od 12.2.2019 do 28.02.2019 na obecnom úrade v Lipovej počas úradných hodín elektronicky alebo poštou. Pre druhé kolo volieb (30. marca 2019) možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 12.2.2019 do 29.03.2019 na obecnom úrade v Lipovej počas úradných hodín elektronicky alebo poštou.

Obecný úrad Lipová informuje voličov –  záujemcov o vydanie hlasovacieho preukazu na Voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019, že o vydanie voličského preukazu môžu požiadať od 12.2.2019 do 15.03.2019 na obecnom úrade v Lipovej počas úradných hodín osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Pre druhé kolo volieb (30. marca 2019) možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 12.2.2019 do 29.03.2019 na obecnom úrade v Lipovej počas úradných hodín osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom.