Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Obec Lipová v súlade s § 79 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, pre politickú stranu alebo koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 zo dňa 01. 02. 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu je potrebné oznámenie doručiť v termíne do 1. apríla 2019 do 24.00 h.

Odporúčame do predmetu správy uviesť: Voľba do Európskeho parlamentu 2019.