Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2020

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 1. februára 2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej.

Program:

1. Zahájenie

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Kontrola uznesení

4. Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2019

5. Správa o hospodárení za rok 2019

6. Plán činnosti na rok 2020

7. Voľba výboru ZO SZZ a predsedu

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 

Počas schôdze bude možnosť zakúpiť si semená na jarnú výsadbu, postreky a hnojivá na zeleninu a ovocie a členskú známku na rok 2020 v hodnote 7 Eur.