Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov 2020

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Lipovej, pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 3.februára 2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Lipová.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov je organizáciou pre všetkých seniorov v obci Lipová a preto radi privítame medzi sebou aj nových záujemcov o členstvo v našej organizácii. Členský príspevok na rok 2020 je 2 Eurá.

 

Program:

  1. Zahájenie
  2. Krátky kultúrny program
  3. Správa o činnosti za rok 2019
  4. Správa o hospodárení za rok 2019
  5. Správa revíznej komisie za rok 2019
  6. Plán činnosti na rok 2020
  7. Diskusia – rôzne
  8. Občerstvenie
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver – výber členských príspevkov na rok 2020