Jednanie s dopravným inšpektorátom

Oznamujeme občanom, že v piatok 15.7.2011 o 9.00 hod sa v zasadačke kultúrneho domu Lipová uskutoční

pracovné stretnutie starostky obce s políciou a odborom dopravy za účelom doriešenia zákazu vjazdu ťažkým nákladným dopravným prostriedkom nad 3,5 t na novovyasfaltovanú miestnu komunikáciu z dôvodu jej poškodzovania a z dôvodu ohrozovania bezpečnosti občanov a najmä detí, bývajúcich v obecných bytových domoch, ako aj detí, hrajúcich sa na novovybudovanom detskom ihrisku na „námestí“. V prípade, že chcete k uvedenej problematike podať pripomienku alebo navrhnúť riešenie, môžete sa tohto stretnutia zúčastniť.