Komisie schválené na Obecnom zastupiteľstve

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že od 5.9.2011

pracujú pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovej tieto komisie:

 

 

Komisia pre ochranu životného prostredia:

Predseda:

MVDr. Milan Kajan

 

členovia:

Kvetoslava Kocianová

Róbert Roob

 

Komisia verejného poriadku:

Predseda:

Mgr. Jaroslav Mačuga

 

členovia:

Radúz Kosora

Andrej Gál