Prerušenie distribúcie elektriny - 22.11.2016

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.11.2016 bez dodávky elektriny v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. v časti Mlynský Sek domy č.:

5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 88/PR, 89, 90, 90/PR, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 389, 398, 399, 399/VE, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423, 423/VE, 424, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 440, 440/VE, 443.