Ďakujeme Lipovčanke za reprezentáciu obce v roku 2016

Vystúpenia záhradkárskej kapely Lipovčanka v roku 2016:

Február 2016 – Fašiangy v Lipovej

Marec 2016 – zakladanie ovocného sadu v Lipovej

Apríl 2016 – stavanie mája v Lipovej

Apríl 2016 – Deň zeme v Lipovej

Apríl 2016 – Prehliadka heligónkárov - Myjava

Jún 2016 - Oslavy 860.výročia obce Lipová

Jún 2016 – Kozárovský jarmok – Kozárovce

August 2016 – Festival heligónkárov Malé Hoste

August 2016 – Kultúrny program kúpalisko Podhájska

August 2016 – Agrokomplex Nitra

August 2016 – Deň obce Lipová – Ondrochov

September 2016 – Heligónkári na Podzoborí – Výčapy Opatovce

September 2016 – Šuriansky jarmok

September 2016 – Regionálna prehliadka záujmovo umeleckej činnosti seniorov „My nestarneme“ – Palárikovo

September 2016 – Výstava ovocia a zeleniny v Lipovej

Október 2016 – Mesiac úcty k starším v obci Lipová

Október 2016 – Okresné oslavy Mesiaca úcty k starším v Palárikove

Október 2016 – Regionálny jesenný jarmok – Cabaj-Čápor

Október 2016 – Mesiac úcty k starším – Dulovce

November 2016 – „Krupinská heligónka“ – Krupina

November 2016 – Štrúdla cup – Cabaj Čápor

November 2016 – Jubilanti – Terany

November 2016 - Deň vidieka v NR SR Bratislava

December 2016 – Otvorenie „ Gazdovskej izby“ Úľany nad Žitavou