Výpožička kníh z knižnice v apríli 2017

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci apríl 2017 bude nasledovne:

streda          05.04.2017   od 14.30  do 15.30 h

streda          19.04.2017   od 13.30  do 15.30 h

streda          26.04.2017   od 13.30  do 15.30 h