Stavali sme máje ...

Predvečer prvého mája v peknú májovú nedeľu sme stavali máje v oboch častiach našej obce. V Mlynskom Seku sa sprievod začal pri lipkárni, kde štyri organizácie v obci, ktoré nesú v názve lipu symbolicky zasadili maličké lipky, aby z nich vyrástli pevné a košaté lipy, ktoré budú dotvárať scenériu lipkárne. Boli to chlapci zo ZSS Lipka, školský klub Lipáčik, záhradkárska kapela Lipovčanka a Obec Lipová, ktorú ako inak zasadila pani starostka s pánom zástupcom. Pri sadení pomohol Vincko Hradecký, ktorý nielenže pripravil jamy na sadenie, náradie či občerstvenie, ale v deň jeho šesťdesiatky symbolicky sám vysadil v tejto časti lipku.  Deti zo základnej školy, ale aj tí najmenší veselo vyzdobili máje v oboch častiach obce a zatancovali si na veselé ľudové či moderné piesne. Staršia generácia si zaspievala v doprovode našej záhradkárske kapely.  No a všetkým dobre padla opekačka či pohár chutného vínka, no predovšetkým pekné počasie a dobrá nálada boli zárukou úspešného predprvomájového stretnutia občanov. Mládencom z Ondrochova a našim pracovníkom treba poďakovať, že sme mali čo stavať. Máje sú vyzdobené, postavené a budú nám skrášľovať obec po celý mesiac. A nielen skrášľovať. Ale budú nám pripomínať jednu peknú tradíciu, ktorá pretrváva z minulosti a my ju aj takýmto spôsobom odovzdávame mladej generácii na uchovanie.

Fotoalbum - stavanie mája - Lipová - 2017

Fotoalbum - stavanie mája - Ondrochov - 2017