Prerušenie distribúcie elektriny - 25.05.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.05.2017 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

v časti Mlynský Sek domy č.: 11, 12, 14, 15, 389, 298, 399, 399/VE, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423, 423/VE, 424, 425, 426, 431, 432, 433, 440, 440/VE, 443, 5, 6, 8, 89, 9.