Láska to je moja mama...

Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamičkám a babičkám na celom svete. V našej obci každoročne organizujeme v spolupráci so základnou a materskou školou slávnostnú akadémiu a pre každú mamičku je pripravené poďakovanie formou piesní, básní, tancov a scénok našich detičiek materskej školy a žiakov základnej školy.

Moderátormi programu boli Dominik Bednárik a Natália Bandová, úvodný „Tanec do neba“ v podaní žiakov ZŠ Lipová bol spomienkou na všetky mamy, ktoré už nie sú medzi nami. Potom už nasledovali Šmolkovia, pásmo predškolákov „Už sa teším do školy“, folklórne pásmo žiakov 1. stupňa ZŠ Lipová, scénky „Malý princ“, „Susedia“, tanček s kočíkmi „Ako mama“, piesne ôsmakov s doprovodom gitary „Slovenské mamičky“ a „Dedinka v údolí“, úprimné verše v podaní šiestakov či moderný tanec žiačok 5. a 6. triedy. Všetky vystúpenia boli veľmi srdečné a milé a verím, že záverečná pieseň „Láska to je moja mama“ bola tým najúprimnejším vyznaním všetkých detí svojim mamám či starým mamám. Mamičky boli na záver obdarované pekným kvietkom a deti sladkosťou za svoje výkony. Želáme všetkým mamám po celý rok radosť zo svojich detí, zdravie, pokoj v rodine a veľa pracovných či osobných úspechov. Tešíme sa už teraz na budúci rok na Deň matiek a ďakujeme všetkým pedagógom za prípravu tejto milej slávnosti.

 

Fotky zo slávnosti si môžete pozrieť tu

Čo sa nám podarilo zachytiť kamerou ...