Prerušenie distribúcie elektriny - 14.06.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.06.2017 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. v časti Mlynský Sek domy č.:

1,1/PR,200,201,202,203/PRI,205,206,207/D2,208,20/ZA,211,212,213,214/VE,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225, 226,227,228,229,230,231,231/VE,232,234,235,236,237,238,239,240,242,243,244,245,246,247,250,251,251/OP,251/VE,251/ZA, 252,253,254,255,255/ZA,256,257,258,259,260,261,263,264,265,267,268,269,271,272,273,274,3,342,343,344,345,346,347,348, 350,351,352,353,356,357,358,359,360,361,363,364,365,366,367,368/D1,368/D2,369,369/VE,371,372,374,374/VE,375,377,378, 379,380,381,382,383,384,385,387,387/VE,390,391,392,393,399,4,402/OP,406,407,408,418,436,437, 441,442.