Aktivity našich seniorov

Naši seniori a záhradkári vo viacerých aktivitách úspešne spolupracujú a tak v tomto polroku navštívili divadlá v Nitre a v Bratislave, zúčastnili sa výletu do Poľska s návštevou Krakova. V rámci týždňa ruží navštívili Borovú horu pri Zvolene, pomáhali pri zveľaďovaní školského dvora v rámci akcie Deň Zeme na našej Základnej škole, absolvovali úvodné stretnutie záhradkárov  z Prešova, Nitry a Banskej Bystrice a navštívili mesto Štúrovo spojené s prehliadkou Ostrihomu.

Okrem týchto aktivít sa stretávajú 2 krát mesačne v miestnom Kultúrnom dome.