Dobrovoľný odber krvi

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční dobrovoľný odber krvi a to 12. decembra 2011. Dobrovoľní darcovia krvi nech sa prihlásia u Bc. Oľgy Riškovej alebo na Obecnom úrade. Zraz darcov bude 12. decembra 2011 o 08:00 hodine pred Obecným úradom.