Informácia o dani z nehnuteľnosti a psa a poplatku za odpad

Vážení občania, v prvých májových dňoch Vám zamestnanci obce doručia platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a psa a poplatok za odpad. Keďže v tejto mimoriadnej situácii sme vyhodnotili ako vysoko rizikové roznášať  výmery na“ protipodpis“, chceme Vás požiadať, aby ste nám doručenky, prípadne prázdne obálky s Vašim  podpisom a dátumom na prednej strane vhodili do osadených schránok na garáži vedľa obecného úradu a na Ondrochove na kultúrnom dome.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste v čo najväčšej možnej miere uhrádzali platby bezhotovostne cez účet. V prípade, že takúto možnosť nemáte, každý utorok  a v stredu bude náš pracovník za prísnych hygienických predpisov  / rúško na tvár, odstupy medzi občanmi /vyberať platby priamo pri obecnom úrade a to v utorok v čase od 10.00 h do 11.30 h a v stredu popoludní od 14.30 do 16.00 h. V časti Ondrochov budú môcť občania zaplatiť v hotovosti každý štvrtok od 10. do 11.30 h pri KD Ondrochov. Pri platbe v hotovosti si prineste výmery aj s obálkami, z ktorých si zároveň odtrhneme doručenku.  Po dvojtýždennej praxi s realizáciou uhrádzania daní a poplatkov budeme promptne reagovať  a podľa potreby tento čas upravovať. Verím, že nás pochopíte, pomôžete nám tak ako vždy zvládnuť túto mimoriadnu situáciu, za čo Vám, milí spoluobčania,  vopred ďakujeme.