Zber veľkoobjemového odpadu 10.-11.08.2020

Vážení občania, v dňoch 10. a 11.08.2020 sa koná v našej obci zber veľkoobjemového odpadu, elektroniky, textilu, autobatérií a pneumatík z osobných automobilov. Občania môžu tento odpad pripraviť pred svoje rodinné domy, odkiaľ pracovníci obecného úradu budú odpad odvážať.

 

Drevené okná a dvere treba zbaviť skla a ďalších častí (napríklad kovových častí), ktoré sa zbierajú v rámci separovaného odpadu.

Väčšie množstvá veľkoobjemového odpadu (napr. za vlečku a pod.) nebude likvidovať obec bezplatne, ale občan si objedná kontajner (napr. od firmy Brantner) na vlastné náklady.

Obec uvíta pomoc pri nakládke veľkoobjemového odpadu na vlečku, pokiaľ je občan doma a je to v jeho silách. Vopred ďakujeme občanom za disciplínu, trpezlivosť a ústretovosť pri likvidácii veľkoobjemového odpadu.

Pracovník obecného úradu Jozef Andel Vám ochotne vysvetlí a pomôže pri riešení Vašich problémov, vzniknutých počas zberu.

Zároveň budú mať pracovníci so sebou vrecia na separovaný odpad pre prípad, že ich niekto potrebuje.