Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, ako aj dodržiavanie preventívnych opatrení.

Skonštatoval, že postupné uvoľňovanie opatrení a otváranie hraníc so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na územie Slovenska ako importovanú nákazu. Zároveň odporúča zvážiť aj organizovanie veľkých osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí. Vyzval občanov, aby dodržiavali zásadu ROR, teda rúško - odstup - ruky.